(c) MJvE
Ter Heijde vanuit de lucht.
PersFoto
Hier wat foto's uit de oude doos
April 1982  Renovatie huizen in Ter Heijde
Mei 1987  Strand Molenslag Monster

Ter Heijde
Hoek Trompstraat / Karel Doormanweg
Hoek Michiel de Ruyterstraat / Karel Doormanweg
7 november 2009
Ter Heijde  Fase 1 gedeeltelijk dicht getimmerd
Dicht getimmerd Ter Heijde
Zaterdag 5 december 2009
Winters Ter Heijde
Zondag 20 december 2009
Ter Heijde: Sloop laatste huizen fase 1
vrijdag 23 april 2010
Gesloopt Ter Heijde
Maandag 24 december 2012
Zaterdag 15 december 2012
Donderdag 20 december 2012